Pediatri og pediatrisk sykepleie

Pediatri og pediatrisk sykepleie

  • 200,00 kr


Pediatri og pediatrisk sykepleie. Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn. Sykdomslæren gir en innføring i medisinsk behandling av syke nyfødte og omhandler de viktigste sykdommene hos barn. Orems universelle egenomsorgsbehov brukes som overordnet struktur i den sykepleiefaglige delen av boken. Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse. Barn og ungdoms vekst og utvikling, kommunikasjon, lek, pårørendesamarbeid, observasjon og overvåking er også noen av temaene i boken. Boken er skrevet for sykepleiestudenter, men er også egnet for sykepleiere som arbeider på neonatal- og barneavdelinger. Boken er rikt illustrert, både med flytdiagrammer, bilder, figurer og eksempler. Det er utarbeidet studentoppgaver til hvert kapittel. Larere som har boken som obligatorisk pensum for sine studenter, kan få tilsendt cd med transparentoriginaler. Send en e.post til pensum@fagbokforlaget.no. Randi Grønseth har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og lang praksiserfaring fra barneavdeling på sykehus. Hun er høgskolelektor ved videreutdanningen i barnesykepleie ved Høgskolen i Oslo. Trond Markestad er dr. med. og spesialist i barnesykdommer. Han var tidligere professor i barnesykdommer ved Universitetet i Bergen og avdelingsoverlege ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus. Han er nå seksjonsoverlege i barnesykdommer ved Sykehuset Innlandet HF og seniorforsker ved Universitetet i Bergen.

Forfattere: Trond Markestad, Randi Grønseth Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 343
ISBN: 9788245001938 Vekt: 912 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr