Psykiatriboken: sinn, kropp, samfunn

Psykiatriboken

  • 350,00 kr
  • Spar 249 kr


Psykiatriboken: sinn, kropp, samfunn. Psykiatriboken er en velskrevet kunnskapskilde for alle innenfor psykisk helsearbeid. Samtidig er den et refleksjonsgrunnlag om livssmerte, mestring og psykisk sykdom. Forfatterne bidrar med en viktig stemme inn i dagens debatt om psykiske lidelser og psykisk helsevern.Livets belastninger, påkjenninger og komplekse erfaringer kan mestres på ulike måter, noen ganger gir det seg utslag i psykisk lidelse. Boken fremmer faglig handlingskompetanse: Her formidles kunnskap, ferdigheter og forståelse av helsearbeidernes rolle og identitet. En dialogbasert praksis hvor pasientens subjektive opplevelser av livet, verden og lidelsen, står sentralt. For forfatterne er det også naturlig å trekke inn psykiatri og psykisk helse som samfunnsmessige og kulturelle fenomener.

Forfattere: Erik Stänicke, Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 538
ISBN: 9788205380271 Vekt: 896 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 599 kr