Sykepleieboken 1; grunnleggende sykepleie

Sykepleieboken 1

  • 230,00 kr


Sykepleieboken 1; grunnleggende sykepleie. SYKEPLEIEBOKEN 1 I NY, REVIDERT UTGAVE På bakgrunn av tilbakemeldinger fra høgskolelektorer, studenter og et eget redaksjonsutvalg foreligger nå en ny og revidert utgave av Sykepleieboken 1. Den nye utgaven har fått ny struktur, som mange vil finne mer logisk. Boken består nå av fire deler. Det teoretiske perspektivet er styrket gjennom fire nye kapitler. Det er lagt stor vekt på at stoffet skal svare på kravene om at innholdet skal være forsknings- og erfaringsbasert. De fire nye kapitlene er: Kapittel 3, som belyser sykepleie som fag og yrke i forhold til samfunnets krav til profesjonen. Kapittel 4, hvor Virginia Hendersons definisjon av sykepleierens funksjon blir utdypet. Kapittel 5 hvor, Heesok Suzie Kim beskriver sykepleieutøvelsens karakteristika. Mange har etterlyst et kapittel om sykepleieprosessen. I et nytt kapittel 12 blir sykepleieres behov for prosesskunnskap belyst som en avgjørende faktor for å kunne bidra i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 773
ISBN: 9788279501107 Vekt: 970 g
Forlag: Akribe Innbinding:
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr