Det kvalitative forskningsintervju

Det kvalitative forskningsintervju

Gyldendal akademisk

  • 300 kr


Det kvalitative forskningsintervju. Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas. Både de teoretiske og praktiske aspektene ved intervjuet beskrives og diskuteres. Dessuten hvordan intervjuet best kan brukes som et forskningsmessig redskap. Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Denne 2. utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått fem nyskrevne kapitler og Svend Brinkmann er medforfatter av boken.

Forfattere: Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Tone M. Anderssen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 344
ISBN: 9788205385290 Vekt: 621 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også