Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Vårt politiske Norge

Fagbokforlaget

  • 250 kr


Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Vårt politiske Norge er en innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Den søker å gi innsikt i tre sentrale emneområder. Boka . åpner for et analytisk perspektiv og viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås på linje med, men også forskjellig fra, andre fenomener i samfunnet. Den er et redskap til å forstå de politiske prosesser som foregår rundt oss. . har oppdatert faktisk kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer. . gir kunnskap om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat, både på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Denne nye utgaven er utvidet med et eget kapittel om omstillingene i offentlig sektor.

Forfattere: Rolf Rønning, Hallvard Skauge Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 355
ISBN: 9788245003499 Vekt: 933 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også