Velferdsrett II; barnevern og sosiale tjenester

Velferdsrett II

Gyldendal akademisk

  • 250 kr


Velferdsrett II; barnevern og sosiale tjenester. Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak som er av særlig betydning for den enkeltes inntekter og utgifter, livsvilkår og livskvalitet, og som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II drøftes rettslige spørsmål som knytter seg til behandling av saker etter lovene om barnevern og sosiale tjenester. Viktig er også forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, klage og taushetsplikt. Familierettslige og arbeidsrettslige spørsmål som er av betydning for sosialarbeideres virksomhet, er gitt en bred omtale. Dertil behandles menneskerettighetene, og regler om utlendingers adgang til Norge og deres rettsstilling her.Velferdsrett II er skrevet spesielt for studenter ved høgskolerutdanningene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Sammen med boka Velferdsrett I som omhandler grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, vil Velferdsrett II dekke de juridiske emnene for de tre utdanningene. Boka kan også være til nytte for andre studenter, ansatte i barneverntjenesten og sosialtjenesten, klienter og pasienter, hjelpeverger og advokater samt ledere og politikere.Ti juridiske lærere ved høgskoler og universiteter og ansatte i offentlig administrasjon har samarbeidet om å skrive boka. Professorene Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse har vært redaktører

Forfattere: Marianne Jenum Hotvedt, Ragnhild Collin-Hansen, Marion Hirst Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 464
ISBN: 9788205349117 Vekt: 838 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også