Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Velferdsrett II

Gyldendal juridisk

  • 300 kr


Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett. Velferdsretten inneholder beskrivelse av regler om ulike offentlige tiltak som er av stor betydning for den enkeltes livsvilkår, livskvalitet, inntekter og utgifter, og det som bidrar til å sikre rettigheter og rettssikkerhet.I Velferdsrett II drøfter forfatterne rettslige spørsmål som er koblet til behandling av saker etter lovene om barnevern, helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester i NAV og en rekke andre velferdslover. Vesentlig er også forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, klage og taushetsplikt. Videre er familierettslige og arbeidsrettslige spørsmål som er viktig innen velferdsretten, gitt bred omtale. Du kan lese om menneskerettighetene og regler om adgang til Norge for utlendinger og hvilken rettsstilling som er gjeldende.Velferdsrett II er skrevet spesielt for studenter som tar høgskoleutdanning for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.Velferdsrett II vil sammen med boka Velferdsrett I som omhandler grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, dekke de juridiske fagfeltene for alle tre utdanninger. Velferdsrett II er også interessant for andre studenter, personer som arbeider i barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen, pasienter og brukere, hjelpeverger, advokater, etatsledere og politikere. Boka er helt à jour med lovgivning i kraft per 1. mai 2012.Ti juridiske lærere ved høgskoler og universiteter og ansatte i offentlig administrasjon har i samarbeid skrevet boka. Professorene Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse har vært bokas redaktører.

Forfattere: Ragnhild Collin-Hansen, Marianne Jenum Hotvedt, Marion Hirst Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 500
ISBN: 9788205424265 Vekt: 902 g
Forlag: Gyldendal juridisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også