Velferdsstaten i endring: norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et ny…

Velferdsstaten i endring

Gyldendal akademisk

  • 230 kr


Velferdsstaten i endring: norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et ny…. Velferdsstaten er i stadig endring, og boken belyser sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. * Hva er rammebetingelsene for innholdet og veksten i norsk helse- og sosialpolitikk i nyere tid?* Hva har skjedd i forhold til tidligere idealer i velferdsstaten?* Hva kjennetegner nyere politikk med hensyn til verdigrunnlag, organisering og hjelpeordninger? Rammebetingelsene i dagens velferds-Norge er i ferd med å endre seg.Boka diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsksosialpolitikk i de nærmeste årene. Sosial- og helsepolitikk er et bredt, sammensatt fagområde. Det overordnedesiktemålet med boka er å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå norsk sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. Levert av © DnBB AS

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 311
ISBN: 9788205326743 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding:
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også