Verdivurdering

Verdivurdering

Fagbokforlaget

  • 400 kr


Verdivurdering. Verdivurdering gir lesere en praktisk veiledning i å verdivurdere selskaper og eiendeler. Boken gir en helhetlig fremstilling av de ulike problemstillingene man står overfor, og er tilpasset norske forhold. Boken omhandler både verdsettelser for transaksjonsformål og de særskilte krav som stilles til verdsettelser for regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige formål. Den drøfter hvordan vi kommer fra teoretiske modeller til markedsverdier i en verden der markeder ikke alltid er effektive og sannsynlighetsfordelinger ikke er normalfordelte og uavhengige. Verdsettelse av materielle og immaterielle eiendeler er drøftet, herunder hvordan selskapsverdien kan fordeles på poster innenfor og utenfor balansen. Bransjespesifikke problemstillinger er behandlet. Den nye utgaven er oppdatert og forbedret, og det er tilføyd et eget kapittel om forsvarlig egenkapital. Boken er basert på forfatternes omfattende erfaring med verdsettelser i det norske markedet. Kaldestad og Møller arbeider til daglig med verdivurdering i EY.

Forfattere: Bjarne Møller, Yngve Kaldestad Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 567
ISBN: 9788245019469 Vekt: 1067 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2016 Veil. pris: 699 kr

Vi anbefaler også