Læreren i etikkens motlys: innføring i yrkesetisk tenkning og praksis

Læreren i etikkens motlys

  • 260,00 kr


Læreren i etikkens motlys: innføring i yrkesetisk tenkning og praksis. Utfordringen for læreren som profesjonell kunnskapsformidler, veileder og oppdrager består i å sette gode og varige spor etter seg! "I skolen skal man træde varsomt, for her bliver mennesker til." GrundtvigLæreres yrkesetiske bevissthet og kompetanse utfordres både av lærestoffet som skal formidles og i samspillet med elever, foreldre og kolleger. For å oppnå den tilliten de er avhengige av, må lærerne vise at de stiller strenge krav til egen yrkesutøvelse. Forfatteren mener yrkesetisk kompetanse er en sentral del av lærernes profesjonalitet, og han drøfter hvordan denne kompetansen kan bygges opp, styrkes og opprettholdes.I denne reviderte utgaven av Læreren i etikkens motlys har Bergem bygget ut de faglige drøftingene. Boka er ajourført når det gjelder forskningsstatus og den siste tids endringer i skoleverket og lærerutdanningene.Boka henvender seg til pedagogikk- og lærerstudenter ved universiteter og høgskoler. Den er også nyttig for praktiserende lærere som ønsker å styrke sin pedagogiske kompetanse.

Forfattere: Trygve Bergem Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 223
ISBN: 9788205416819 Vekt: 403 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr