Læringsplakaten: skolens samfunnskontrakt

Læringsplakaten

  • 300,00 kr
  • Spar 199 kr


Læringsplakaten: skolens samfunnskontrakt. Boka retter søkelyset mot grunnleggende prinsipper for oppløring slik de er formulert i «Læringsplakaten» i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I denne boka tar ledende forskere og forfattere av pedagogisk litteratur opp hvert av de 11 punktene til presentasjon og drøfting. Bokas hensikt er å få en samlet kritisk, inspirerende og informativ fremstilling av de hovedkrav «Læringsplakaten» representerer for skole, lærere og elever. Temaene i Læringsplakaten settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Her drøftes samarbeid mellom skole og hjem, minoritetselever og flerkulturelt syn på skolen, samarbeid med lokalmiljø og globalisering, samt bruk av IKT og alternative og varierte arbeidsmetoder.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 270
ISBN: 9788276347333 Vekt: 468 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 499 kr