Livet i skolen 1: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

Livet i skolen 1

  • 300,00 kr


Livet i skolen 1: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Livet i skolen 1 er den første av to grunnbøker i pedagogikk og elevkunnskap. Boken gir en innføring i sentrale teorier som belyser perspektiver på utvikling, læring og mestring. Samlet sett gir disse teoriene et fundament for hvordan vi best kan legge til rette for læring. Forfatterne har lagt stor vekt på å synliggjøre samspillet mellom de teoretiske perspektivene og praksis, og illustrerer teorier, forskningsresultater og temaer med eksempler fra barn og unges hverdag, i og utenfor skolen. Sammen med Livet i skolen 2 vil boken gi studentene den lærerfaglige plattformen de trenger for sin fremtidige yrkesutøvelse. Terje Manger er dr.philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Sølvi Lillejord er dr.philos. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen.Thomas Nordahl er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Turid Helland er dr.polit. og professor i logopedi ved Universitetet i Bergen. Om læreverket: Livet i skolen 1 og 2 er et grunnleggende læreverk i pedagogikk og elevkunnskap. Bøkene gir en lærerfaglig plattform gjennom en oppdatert praksiskunnskap om skolen, sammen med et teorigrunnlag som gir økt forståelse av forholdet mellom kunnskap og læring. Læring er betinget av en rekke faktorer, der samhandling mellom barna, de unge og deres omgivelser spiller en viktig rolle. Derfor kreves det kunnskap om individet og forståelse for forhold i omgivelsene, slik som i familien, vennekretsen og det moderne storsamfunnet. Med slik kunnskap kan det legges til rette for læring på en god måte. Livet i skolen 1 presenterer de sentrale teoretiske perspektiver knyttet til betingelser for læring. Livet i skolen 2 presenterer sentrale temaer knyttet til utvikling av lærerollen og betydningen av sosial læring med relevans for daglig pedagogisk praksis. Livet i skolen 1 og 2 er primært rettet mot studenter i lærerutdanning ved universitet og høgskole. Bøkene vil også være nyttige for yrkesaktive lærere og andre studente...

Forfattere: Terje Manger, Thomas Nordahl, Sølvi Lillejord Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 346
ISBN: 9788245008456 Vekt: 625 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr