Livet i skolen 2: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap : lærerprofesjonalitet

Livet i skolen 2

  • 250,00 kr


Livet i skolen 2: grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap : lærerprofesjonalitet. Livet i skolen 2 er den andre av to grunnbøker i faget pedagogikk og elevkunnskap. I den første boken, Livet i skolen 1, gir forfatterne en innføring i sentrale teorier om læring, mestring og utvikling. I denne andre boken er de i tillegg opptatt av at læreren skal utvikle seg gjennom egen yrkesutøvelse. Derfor legger de stor vekt på profesjonsperspektivet i faget. Den grunnleggende ideen for bokverket er at faget pedagogikk og elevkunnskap både skal være praksisnært og forskningsbasert. Samlet sett gir bøkene et grunnlag for en bred forståelse av hvordan lærere best kan legge til rette for elevers læring, og hvordan de skal møte elevers sosiale problemer og andre forhold som hemmer læring. Ikke minst skal faget danne grunnlaget for lærernes evne til å lede elevens læringsprosesser og forstå betydningen av samarbeid - både innad i skolen og med alle skolens partnere. Sølvi Lillejord er dr.philos. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Terje Manger er dr.philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Thomas Nordahl er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Livet i skolen 1 og 2 er et grunnleggende læreverk i pedagogikk og elevkunnskap. Bøkene gir en lærerfaglig plattform gjennom en oppdatert praksiskunnskap om skolen, sammen med et teorigrunnlag som gir økt forståelse av forholdet mellom kunnskap og læring.

Forfattere: Terje Manger, Thomas Nordahl, Sølvi Lillejord Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 292
ISBN: 9788245008463 Vekt: 527 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr