Menneskets dimensjoner: lærebok i psykologi

Menneskets dimensjoner

  • 350,00 kr


Menneskets dimensjoner: lærebok i psykologi. Menneskets dimensjoner gir en innføring i de mest sentrale områdene innenfor moderne psykologi. Samspillet mellom menneskets biologiske, psykologiske og sosiale dimensjon utgjør bokas fundament, noe også tittelen viser til. De tre dimensjonene er tydelig avspeilet i bokas fire hovedområder; generell psykologi, utviklingspsykologi, stress og helse, og sosialpsykologi. I denne nye utgaven er flere av disse hovedområdene styrket: Innen generell psykologi er temaet emosjoner blitt utvidet og flyttet fra kapittel 2 til 3, der det er plassert sammen med motivasjon. Det betyr at kapittel 2 nå kun omhandler tenkning. Utviklingspsykologien har fått et helt nytt kapittel. Kapittel 6 i førsteutgaven om utvikling i barneårene er beholdt, men er supplert med et nytt kapittel om resten av livsløpet; ungdom, voksenalder og alderdom. Området stress og helse har den mest omfattende endringen. Mens dette temaet i 1. utgave var samlet i bare ett kapittel, består det nå av tre kapitler. Kapittel 8 tar for seg påvirkning av stress, kriser og sorg, kapittel 9 handler om stressmestring og fremme av egen helse, mens kapittel 10 er avsatt til psykisk helse og psykiske lidelser. Delen om sosialpsykologi består fremdeles av de fire siste kapitlene i boka. I tillegg til disse innholdsmessige endringene har den nye utgaven fått gruppeoppgaver etter hvert kapittel samt en omfattende ordliste som forklarer sentrale begreper. Kapitlene er godt illustrert med eksempler som vil lette forståelsen og vise den praktiske relevansen av stoffet. Menneskets dimensjoner er spesielt tilpasset studenter innen helse- og sosialfag på høgskoler og universiteter, men vil også være aktuell for studenter innen andre fagområder der man trenger kunnskap om psykologi. Det er også utviklet en nettressurs til boken, se www.hfdigital.no.

Forfattere: Leif A. Helgesen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 423
ISBN: 9788276349443 Vekt: 764 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr