Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver

Oppvekst og psykologisk utvikling

  • 285,00 kr


Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver. Innføringsbok der nyere teorier som er relevante for faglige forståelser av barn og unges oppvekst og psykologiske utvikling presenteres. Det legges vekt på å formidle de forskjellige retningenes forståelse av normale utviklingsforløp i vår tid, men det ses også i lys av mer bekymringsskapende utvikling. Boken tar for seg klassisk psykoanalyse, nyere psykoanalytiske perspektiver, tilknytningsteori, Daniel Sterns, Piagets og Vygotskijs utviklingsmodeller, nyere kulturpsykologiske retninger, familiesystemteori og atferdsanalyse. Det hele rammes inn av en innføring i Bronfenbrenners økologiske modell. Boken er skrevet for bachelorstudier der temaet psykologisk utvikling introduseres. Har litteraturliste og stikkordregister.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 371
ISBN: 9788215009506 Vekt: 670 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr