Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor

Positiv psykologi

  • 300,00 kr


Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Med utgangspunkt i positiv psykologi retter forfatteren søkelyset på den tradisjonelle sykdomsmodellen og beskriver en ny, positiv forståelse av psykisk ubalanse. Forfatteren har også en eksistensialistisk innfallsvinkel til sentrale temaer i boken som utbrenthet, forskjellsfeminisme og motstandskraft (resilience). Boken gir en bred fremstilling av flyt som en førbevisst tilstand. Flyt ses i sammenheng med de kreative potensialene i ethvert menneske. Forfatteren innleder hvert av de fem kapitlene med å beskrive egne positive øyeblikksopplevelser. Hver historie følges opp med et dikt, blant annet av Hans Børli og Olav H. Hauge. Boken henvender seg til helsearbeidere, pedagoger, ledere, sjelesørgere og andre som er interessert i menneskets muligheter for vekst og selvrealisering. Boken avsluttes med et eget avsnitt om drøm. Dr.philos. Lisbeth F. Brudal er psykologspesialist og leder av Institutt for Tokologi og Familiepsykologi. Hun har tidligere gitt ut 11 fagbøker, de to siste på Fagbokforlaget. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant annet russisk.

Forfattere: Lisbeth F. Brudal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 236
ISBN: 9788245003949 Vekt: 719 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr