Sosialpsykologi

Sosialpsykologi

  • 250,00 kr
  • Spar 199 kr


Sosialpsykologi. I denne boken gir forfatteren en fremstilling av noen tema som står sentralt innenfor sosialpsykologien. Forfatteren tar opp hva vi skal forstå med sosiale grupper og holdninger. Et eget kapittel fokuserer på det som på mange måter er å forstå som ytterpunktene i menneskets sosiale funksjon: aggresjon og prososial atferd. Leseren presenteres også for de ulike aspektene av mellommenneskelig kommunikasjon, selvpresentasjon og attribusjon. Forfatteren har lagt vekt på å gi en ryddig fremstilling av sentrale teorier og problemstillinger og belyser disse gjennom lettfattelige eksempler fra dagliglivet. Boken egner seg godt som innføringsbok i sosialpsykologi for studenter på høgskolenivå. Den er også nyttig for andre som ønsker å utvide sin forståelse av sosialt liv. Arild Raaheim er dr.philos. og førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Bergen. Forfatteren har omfattende undervisningserfaring fra høgskole og universitet og har skrevet flere bøker.

Forfattere: Arild Raaheim Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 225
ISBN: 9788276746334 Vekt: 451 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 449 kr