Språkets mønstre: grammatiske begreper og metoder

Språkets mønstre

  • 250,00 kr


Språkets mønstre: grammatiske begreper og metoder. "Språkets mønstre" gir en innføring i begreper og metoder for å beskrive det grammatiske systemet i et språk. Samtidig er den en grunnbok om språkbygningen i moderne norsk. Framstillingen bygger på et vidt grammatikkbegrep og behandler mønstre på ulike språklige nivåer: fra lyd- og rettskrivningsmønstre, gjennom ord- og setningsmønstre til mønstre i betydningsinnholdet i ord og ytringer. Et sentralt formål med boka er å gi framtidige lærere en solid faglig basis for å drive en norskundervisning der kunnskaper om hvordan språket er bygd opp og fungerer, kommer inn i flere sammenhenger, ikke minst i arbeid med utvikling av språklig bevissthet og i forbindelse med lese- og skriveopplæring. Tredjeutgaven er revidert ut fra mange års bruk. Framstillingen er både faglig oppdatert og forenklet på flere punkter. Boka presenterer nå formsystemet både i bokmål og nynorsk, og det kontrastive perspektivet er utvidet i tråd med nye rammeplaner for norskfaget."Språkets mønstre" er den mest brukte grammatikken på norskstudiet i allmennlærerutdanningen og brukes også i grunnutdanningen i nordisk ved universiteter og høgskoler. Det tilhørende studieheftet "Inn i språkets mønstre" inneholder nyttige oppgaver og løsningsforslag.Lars Anders Kulbrandstad er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark. Han har språkteori, norsk som andrespråk og flerspråklighet som spesialfelter og har utgitt en rekke bøker, blant annet "Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning" sammen med T. O. Engen (2004). I en lang periode var Kulbrandstad medlem av fagnemnda i Norsk språkråd, og han har redigert bokmåls- og nynorskordlister som er tilrettelagt for ulike trinn i grunnopplæringen.

Forfattere: Lars Anders Kulbrandstad Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788215007717 Vekt: 970 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr