Om Bokbutikk.no

Brukte lærebøkerBokbutikk.no er en nettbutikk hvor man kan kjøpe billige lærebøker. Her finner du:

  • Lærebøker til høyskole-/universitetsnivå
  • Lærebøker til videregående skole
  • Lærebøker til barne- og ungdomsskole (grunnskolen)

Alle bøkene har vært eid av tidligere studenter og elever, men ca. halvparten av bøkene er "som nye", dvs uten markeringer eller betydelige bruksmerker. Kvaliteten på bøkene er oppgitt for hver bok.

Boken sendes i posten mot porto (postens takster). Bøkene sendes samme dag som betalingen er mottatt.