Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus : Jan Erik Haugen og Øistein Knuds…

Akuttmedisinsk sykepleie

  • 300,00 kr


Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus : Jan Erik Haugen og Øistein Knuds…. Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor sykehus? Boka har en samlet fremstilling av akuttmedisinske tilstander og skader, tilpasset sykepleiere. Den inneholder de seneste retningslinjene innenfor hjerte-lunge-redning og er oppdatert på moderne skade- og sykdomsbehandling. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Lærestoffet er forskningsbasert og oppbygd med observasjoner og tiltak på basalt og avansert nivå. Boka er rikt illustrert og inneholder mye instruktiv kasuistikk som hjelper leseren å knytte sammen teori og praksis.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 339
ISBN: 9788205335370 Vekt: 612 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr