Aldring og samfunn: en innføring i sosialgerontologi

Aldring og samfunn

Fagbokforlaget

  • 250 kr


Aldring og samfunn: en innføring i sosialgerontologi. Alder og aldring dreier seg ikke bare om biologi, men også om psykologiske og sosiale forandringer. Sosialgerontologien er den del av aldersforskningen som studerer nettopp dette. Boka gir kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel, men er like aktuell for dem som er interessert i aldring, eldreomsorg og seniorpolitikk mer generelt. Den tar først for seg grunnlagsproblemer omkring alder og aldersforskning. Dernest følger et antall kapitler om psykologisk og sosial aldring, før perspektivet skifter fra aldring til eldre år. Egne kapitler tar for seg velferd og velferdspolitikk for livsløpet og eldre år, før boka avrundes med et kapittel om døden. Dette er den andre utgaven av boka, og fortsatt den eneste samlede framstillingen på norsk av sosialgerontologien.

Forfattere: Per Erik Solem, Svein Olav Daatland Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 347
ISBN: 9788245010022 Vekt: 660 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 529 kr

Vi anbefaler også