Alminnelig avtalerett

Alminnelig avtalerett

  • 300,00 kr
  • Spar 250 kr


Alminnelig avtalerett. Boken "Alminnelig avtalerett" gir en utførlig og moderne fremstilling av norsk avtalerett. Sentrale temaer i boken er avtalerettslig binding (både ensidig og gjensidig), avtalerettslig representasjon, tolkning og utfylling av avtaler, samt ugyldighet og lemping. Boken har en særlig grundig fremstilling av de nyere internasjonale kilder, som vil bli stadig viktigere. For avtaleslutningsmekanismen anlegges et bredt, moderne fokus, der forhandlingsavtaler (herunder kommersielle forhandlingsavtaler), anbud og standardavtaler behandles utførlig. Boken behandler også en del temaer som grenser mot den offentlige rett, herunder problemstillinger knyttet til avtaleinngåelse med det offentlige, fortolkning av avtaler som innebærer myndighetsutøvelse, samt offentlig kontroll av avtalevilkår. Boken er à jour frem til og med juni 2009. Forfatterne av boken er begge professorer i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Jo Hov har tidligere skrevet en rekke bøker innenfor fagene prosessrett og kontraktsrett. Alf Petter Høgbergs vitenskapelige produksjon er særlig knyttet til fagene avtalerett og strafferett.

Forfattere: Jo Hov, Alf Petter Høgberg Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788291060187 Vekt: 970 g
Forlag: Calax Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 550 kr