Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis

Anvendt atferdsanalyse

  • 450,00 kr
  • Spar 249 kr


Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis. Moderne atferdsanalyse har bidratt til forståelse av kompleks menneskelig atferd, og ikke minst bidratt til effektiv behandling av en rekke tilstander og psykopatologier som autisme, ADHD, conduct disorder, antisosial atferd, problematferd, angst, fobier, astma, og epilepsi, samt problemer i familie og nettverk. En forutsetning for effektiv og etisk forsvarlig anvendelse av bokens metoder er at man har inngående kjennskap til atferdsanalytisk teori, noe som gjør at man i større grad evner å tilpasse metodene til klientens behov og forutsetninger.I denne utgaven har vi blant annet innlemmet tre nye temaer. Disse er aksept- og forpliktelsesterapi, behandling av kroniske smerter, og behandling av rusmisbruk. I tillegg er boken omarbeidet og oppdatert i tråd med nyere kunnskap og forskning. Bokens bidragsytere er norske og utenlandske fagfolk med spisskompetanse på sentrale områder innen atferdsanalysen, og boken presenterer et oppdatert bilde av teori og forskningsresultater.

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 518
ISBN: 9788205390676 Vekt: 937 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 699 kr