Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar

Barnelitteratur

  • 200,00 kr


Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar. Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar rettar seg primært mot barnelitteraturstudiet i førskule- og allmennlærarutdanninga. Boka kombinerer litteraturteori med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv, ut frå ei vurdering av målgruppa sine faglege behov. Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet. Barneboka blir plassert i forhold til kulturhistoria og til skiftande tider sine haldningar til barndommen. Bildebøker, lyrikk, episke tekstar og fagbøker blir handsama i eigne kapittel. Det same gjeld forteljingane frå den munnlege kulturen; eventyr, mytar, legender, segner og fablar. Kapittel om teiknefilm og masseproduserte barnebøker gir boka eit vidare barnekulturelt medieperspektiv. Boka inneheld òg ein bolk med synspunkt på litteraturformidling i barnehage og skule. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar.

Forfattere: Ingeborg Mjør, Gunvor Risa, Tone Birkeland Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 263
ISBN: 9788202258566 Vekt: 475 g
Forlag: Cappelen akademisk og Landslaget for norskundervisning Innbinding: Heftet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr