Barnevernloven: med kommentarer

Barnevernloven

  • 250,00 kr


Barnevernloven: med kommentarer. Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenestene, advokater som jobber innenfor feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante Høyesterettsavgjørelser og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken er ment å lette tilgjengeligheten til de juridiske problemstillingene loven reiser og dermed lette arbeidet med barnevernssaker generelt.Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater som jobber innen dette feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern.

Forfattere: Kari Ofstad, Randi Skar Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 510
ISBN: 9788205366312 Vekt: 1213 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr