Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole

Den gode oppgaven

Fagbokforlaget

  • 300 kr


Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Den gode oppgaven er en håndbok i oppgaveskriving for studenter og lærere på universitet og høyskole. Boken fokuserer på kvalitetene i den ferdige oppgaven og de arbeids- og skriveprosessene som fører til kvalitet. Hovedtemaene er: - oppgavetyper og kvalitetskriterier - gode skriveprosesser, veiledning og håndtering av skriveblokkeringer - problemformulering og fokus i oppgaven - litteratursøking og bruk av kilder, lesing og notattaking - teori, empiri og metode i oppgaven - argumentasjon - innholdselementer og disposisjon i oppgaven - akademisk språk og formalia Denne tredje utgaven inneholder mange endringer - alle kapitlene er revidert og oppdatert. Én nyhet er det sentrale og samlende arbeidsredskapet: oppgavens pentagon (som pryder forsiden og utbrettfliken bak). En annen nyhet er den samlende modellen for elementer som kobler sammen strukturen og argumentasjonen i en oppgave. Særlig kapitlene om litteratur, kilder, teorier og metoder, struktur og argumentasjon er utvidet og fornyet. I tillegg kommer en lang rekke nye oversikter, skjemaer, råd og forslag i alle kapitlene. Boken inneholder også mange nye eksempler fra både humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige oppgaver. Den gode oppgaven er skrevet av folk med fingeren på pulsen, praktisk og teoretisk. De har alle mange års erfaring med å undervise og veilede studenter i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Og alle er eller har vært ansatt på Akademisk Skrivecenter ved humanistisk fakultet, Københavns Universitet.

Forfattere: Lotte Rienecker, Lis Hedelund, Peter Stray Jørgensen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 381
ISBN: 9788245004526 Vekt: 688 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2006 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også