Det kristne Norge: innføring i konfesjonskunnskap

Det kristne Norge

  • 300,00 kr
  • Spar 239 kr


Det kristne Norge: innføring i konfesjonskunnskap. Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap er beregnet for en bred leserkrets. Boken er skrevet for studenter ved ulike høgskole- og universitetsstudier, og for alle som er interessert i det kristne mangfoldet i Norge. Den kan også fungere som en oppslagsbok. Boken inneholder: Innføringskapitler om konfesjonskunnskap og økumenikk, kapitler om lutherdommen og det evangelisk-lutherske mangfoldet i Norge, kapitler om tolv andre kristne trostradisjoner og et kapittel om trostradisjoner med røtter i kristendommen. Hvert kapittel er skrevet slik at det kan leses som en selvstendig enhet. Det kristne Norge er skrevet av et forfatterteam som består av Torleiv Austad, Paul Leer-Salvesen, Bernt T. Oftestad og Helje Kringlebotn Sødal (red.). Forfatterne har lagt vekt på å få frem selvforståelsen til trostradisjonene og har derfor samarbeidet med dem, men står selv ikke tilsluttet de retningene de skriver om. Artikkelen: "Det kristne mangfoldet i Norge - noen pedagogiske utfordringer", er skrevet som et supplement til boken, den finner du her

Forfattere: Bernt T. Oftestad, Torleiv Austad, Paul Leer-Salvesen Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 330
ISBN: 9788276343540 Vekt: 627 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 539 kr