En innføring i ADL: teori og intervensjon

En innføring i ADL

Høyskoleforlaget

  • 350 kr


En innføring i ADL: teori og intervensjon. Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for å mestre dagliglivets utfordringer. Å bistå personer som har behov for hjelp innen dette området, forutsetter at fagutøveren har kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). En innføring i ADL gir en samlet fremstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver vesentlige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne arbeide innen dette feltet. Boken har både et teoretisk og praktisk innhold. Boken var den første læreboken om ADL i Norge da den utkom i 2006. Andre utgave av boken er supplert med nyere faglitteratur og forskning, samt aktuelle tema som er kommet i fokus i helse- og sosialtjenesten de siste årene. Boken henvender seg primært til ergoterapeut- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for andre som tar helsefaglig grunnutdanning eller videreutdanning på høgskolenivå. Boken er i tillegg aktuell for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet.

Forfattere: Hanne Tuntland Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 301
ISBN: 9788276349122 Vekt: 636 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 599 kr

Vi anbefaler også