Enter: veien mot en IKT-didaktikk

Enter

  • 238,00 kr


Enter: veien mot en IKT-didaktikk. Hva skjer med elevens læring når IKT tas i bruk i undervisningen? Hvilke konsekvenser får nettbaserte læringsressurser for måten elevene arbeider på? Hvordan mestrer lærerne å komme forventningene om den .digitale skolen. i møte? Forfatterne hevder at klasserommet blir utvidet med et virtuelt rom der elevene kan oppsøke kunnskapsbaser og faglig ekspertise utenfor skolen. I dette rommet kan de dele sine læringserfaringer med andre. Digitalisering i skole og samfunn får konsekvenser for måten lærere underviser på. I denne boka utvikler forfatterne en didaktikk som er tilpasset den digitale mediekulturen. Videre beskriver de hvordan elevenes egen erfaringsverden kan tas på alvor og brukes som plattform for læringsaktivitetene. I boken finner du eksempler på undervisningsforløp som viser hvordan IKT kan integreres i læringsprosessene. Gjennom beskrivelser av ulike typer klasseromsundervisning analyserer forfatterne elevenes og lærernes samarbeidsformer og måter de benytter digital teknologi på.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 242
ISBN: 9788205396562 Vekt: 437 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr