Etikk: utfordring til ettertanke i sosialt arbeid

Etikk

  • 200,00 kr


Etikk: utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. I sosialt arbeid møter du mennesker i vanskelige livssituasjoner. Verdispørsmål blir sentrale når du skal avgjøre hva som er riktig handling. Etisk refleksjon er derfor et viktig grunnlag i alt sosialt arbeid. Denne boka presenterer grunnleggende etisk teori. Den teoretiske tenkningen konkretiseres og drøftes opp mot praksisnære eksempelfortellinger. Spørsmål som behandles, er:Hva innebærer det å være en god person og en god sosialarbeider?Hvordan vet vi når eller om vi handler rett?Hvilke verdier skal vi bygge på?Hva kan profesjonsetikken bidra med? Svarene på slike spørsmål er ikke entydige, og hensikten med denne boka er derfor å gi et bidrag til innsikt og refleksjon. Hvert kapittel har refleksjonsoppgaver og eksempler hentet fra arbeidsfeltene til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Denne boka er spesielt rettet mot disse utdanningene og deres praksisfelt, som i fellesskap har utarbeidet et "Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere". Levert av © DnBB AS

Forfattere: Solveig Botnen Eide, Berit Skorstad Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 250
ISBN: 9788205342347 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding:
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr