Familieretten

Familieretten

  • 213,00 kr


Familieretten. Forfatterne behandler de sentrale spørsmål innen familieretten som angår ekteskap, samboerforhold og forholdet mellom barn og foreldre. Fremstillingen omfatter bl.a. inngåelse og oppløsning av ekteskap, reglene om ektefellers råderett, gjeldsansvar og gaver, samt reglene for fastlegging av eierforhold mellom ektefeller og samboere. Videre tar boken opp delingsreglene ved ekteskapets opphør, herunder skjevdeling, adgangen til å avtale alternative formuesordninger og det økonomiske oppgjøret i samboerforhold. Tilsist fremstilles hovedlinjene i rettsforholdet mellom barn og foreldre, særligforeldreansvar, fast bosted og samværsrett. Med domsregister, stikkordregister og litteraturliste. Forfatterne er /har vært professorer med fagansvar for familierett ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Forfattere: Peter Lødrup, Tone Sverdrup Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 443
ISBN: 9788291724140 Vekt: 1092 g
Forlag: Peter Lødrup og Tone Sverdrup Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr