Forskningsetikk i forskerhverdag: vurderinger og praksis

Forskningsetikk i forskerhverdag

  • 280,00 kr
  • Spar 209 kr


Forskningsetikk i forskerhverdag: vurderinger og praksis. Boken drøfter og problematiserer de etiske utfordringene som forskeren møter i sin hverdag. Den tar utgangspunkt i styringen av forskningen og viser hvilke rammer og vilkår som omgir forskere. Det blir satt fokus på forskerens plikter og rettigheter, og det sondres mellom krav til forskeren som følge av lovverket og de mer generelle etiske prinsipper. Boken legger vekt på forskerens praktiske arbeid. Målgruppe: hovedfagsstudenter og unge forskere i humaniora og samfunnsfag. Med bibliografi og stikkordregister.

Forfattere: Ørjar Øyen, Bente Gullveig Alver Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 211
ISBN: 9788251835725 Vekt: 315 g
Forlag: Tano Aschehoug Innbinding: Heftet
Utgitt: 1997 Veil. pris: 489 kr