Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag

Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  • 270,00 kr
  • Spar 219 kr


Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Boken tar for seg fritiden og fritidsaktiviteters rolle i moderne oppvekst. Den presenterer ulike psykologiske og sosiologiske perspektiver på fritid og fritidens betydning i den menneskelige utvikling. I tillegg til at de mer isolerte fritidsaktivitetene vi deltar i påvirker oss både fysisk, sosialt og mentalt, er vi også under påvirkning fra kommersielle krefter som griper inn i vår mer eller mindre frie tid. Boken synliggjør også hvilke arenaer og pedagogiske verktøy som er sentrale, hvordan involveringsprosessen bør være og hvilke konsekvenser dette får for miljøarbeidet. I siste del av boken knyttes teori og didaktikk sammen i fritidsaktivitetene musikk, drama, nettaktivitet, film, friluftsliv, fysisk aktivitet og motor. Boken er skrevet for studenter og yrkesgrupper som arbeider med barn og unge, oppvekst og utvikling. Har litteraturliste og stikkordregister.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 279
ISBN: 9788215006093 Vekt: 518 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 489 kr