Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning …

Geografididaktikk for klasserommet

Høyskoleforlaget

  • 250 kr


Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning …. Geografididaktikk for klasserommet tar for seg geografiundervisning i skolen og viser ved hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen i grunn- og videregående skole mer variert. Emner som blir behandlet i boka er blant annet geografifagets egenart, geografi og identitet, ekskursjoner i skolen, kart og atlas, bruk av satellittbilder, GIS og IKT i geografiundervisningen, bruk av fortellingen og tenkerferdigheter i undervisningen, vurdering av geografilæreboker og vurdering i og karaktersetting i geografi. Opplegg til undervisningsbruk er utprøvd både i forhold til elever og studenter. Boka er skrevet for studenter på grunnskolelærerutdanning, både 1 - 7 og 5 - 10, og praktisk-pedagogisk utdanning, men vil også være nyttig for praktiserende geografilærere.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 336
ISBN: 9788276348316 Vekt: 606 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også