Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten

Geriatrisk sykepleie

  • 600,00 kr
  • Spar 339 kr


Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten. Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 16 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles og pårørendes mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker. I denne 2.utgaven er alle kapitlene oppdatert og omarbeidet i større eller mindre grad.. To nye kapitler har fått plass: Helsetjenester til eldre i del II og Osteoporose og brudd i del IV. Det har vært en ambisjon at generell kunnskapsutvikling og de organisatoriske endringene i tjenesten gjenspeiles i boken og at helheten og sammenhengen mellom delene er tydeliggjort i de ulike kapitlene.

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 560
ISBN: 9788205464490 Vekt: 1247 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 939 kr