Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

  • 750,00 kr
  • Spar 749 kr


Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Boken gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Boken består av tre hoveddeler: Å være pasient og pårørende Å utøve sykepleie Pasientens grunnleggende behov I denne 5. utgaven har boken gjennomgått en omfattende revidering og er styrket med nye kapitler om henholdsvis kunnskapsbasert praksis, profesjonell omsorg og faglig skjønn, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, kommunikasjon, kliniske undersøkelser, psykososiale behov og komorbiditet. Der det er aktuelt blir det vist til det elektroniske prosedyreverket "Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten" (PPS). PPS gir tilgang til prosedyrer som er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie. Den er også relevant for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som formål. Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til den digitale læringsressursen "Øvelser i klinisk sykepleie".

Forfattere: Utgave: 5 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 999
ISBN: 9788202427986 Vekt: 1960 g
Forlag: Cappelen Damm akademisk Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 1499 kr