Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

  • 430,00 kr


Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1. Endrede krav og forutsetninger i helsetjenesten krever en tydeligere sykepleierrolle. Hensikten med boka Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie er å styrke studentenes identitet som sykepleier.Boka beskriver grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie og setter søkelys på det å være pasient og pårørende. Profesjonell sykepleie blir i boka beskrevet i tråd med Hendersons klassiske definisjon av sykepleie om ivaretakelsen av pasientens grunnleggende behov når pasienten ikke selv har styrke, kunnskap og vilje til å møte dem. Videre beskriver Heesok Suzie Kim hvordan sykepleieutøvelse er karakterisert i de forskjellige livssituasjoner og helse- og sykdomstilstander som sykepleieren møter pasienten i. Marit Kirkevold viser hvordan sykepleierens utfordringer endres og avhenger av de krav ulike typer praksissituasjoner stiller henne eller ham overfor.Sykepleieutøvelsen må være kontekstuell og tilpasset den enkelte situasjon. Samtidig har mange situasjoner i sykepleiepraksis fellestrekk. Sykepleierens behov for å arbeide systematisk og metodisk i sykepleiepraksis blir beskrevet i kapitlet om sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess som har klare føringer tilbake til den opprinnelige sykepleieprosessen. Lovverket som regulerer rettigheter og plikter for pasienter og helsepersonell har også fått en sentral plass. Sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess har et eget kapittel og skal gi studenten grunnlag for å arbeide systematisk og metodisk i klinikken. Det vil bli utviklet en nettressurs som har som mål å hjelpe studenten med å oppøve et klinisk resonnement. Pasientens rettigheter og plikter og helsepersonells rettigheter og plikter blir også beskrevet.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 804
ISBN: 9788279501480 Vekt: 1744 g
Forlag: Akribe Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr