Grunnleggende sykepleie: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).

Grunnleggende sykepleie

  • 200,00 kr
  • Spar 349 kr


Grunnleggende sykepleie: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).. Gunnleggende sykepleie 2 har hovedfokus på pasientens grunnleggende behov, og sykepleierens praktiske oppgaver knyttet til dette. Grunnleggende sykepleie består av fire bind. De fire bøkene danner en helhet, men kan også brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle samhandlingen skjer. Bind 2 og 3 presenterer kunnskaper som er nødvendig for å hjelpe pasienten til å få dekket sine grunnleggende behov, samt emner som er sentrale i sykepleie, som trygghet, håp, lindring av lidelse og mestring. Bind 4 belyser ulike sykepleieteoretiske perspektiver og setter sykepleie inn i en samfunnskontekst.Til læreverket er det utviklet nettressurser som er tilgjengelig på www.gyldendal.no/grunnleggende-sykepleieRedaktører for de fire bindene er Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug. Forfatterne er hovedsakelig sykepleiere som har bidratt med sin teoretiske og kliniske kompetanse og undervisningserfaring fra høyskole og universitet.Bind 2 inneholder kapitlene:8 Sirkulasjon9 Respirasjon10 Kroppstemperatur11 Væske og ernæring12 Eliminasjon13 Hygiene14 Aktivitet

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 358
ISBN: 9788205316034 Vekt: 791 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 549 kr