Grunnleggende sykepleie: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).

Grunnleggende sykepleie

  • 200,00 kr


Grunnleggende sykepleie: Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug (red.).. Bind 4 i Grunnleggende sykepleie er kommet. Grunnleggende sykepleie består av fire bind. De fire bøkene danner en helhet, men kan også brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle samhandlingen skjer. Bind 2 og 3 presenterer kunnskaper som er nødvendig for å hjelpe pasienten til å få dekket sine grunnleggende behov, samt emner som er sentrale i sykepleie, som trygghet, håp, lindring av lidelse og mestring. Bind 4 belyser ulike sykepleieteoretiske perspektiver og setter sykepleie inn i en samfunnskontekst.Til læreverket er det utviklet nettressurser som er tilgjengelig på www.gyldendal.no/grunnleggende-sykepleieRedaktører for de fire bindene er Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug. Forfatterne er hovedsakelig sykepleiere som har bidratt med sin teoretiske og kliniske kompetanse og undervisningserfaring fra høyskole og universitet.Kapitler i bind 4:23 Teoretiske perspektiver på sykepleie24 Sykepleiedokumentasjon25 Kvalitet og kvalitetsutvikling i sykepleie26 Sykepleier i organisasjon og samfunn27 Framtidens sykepleie . nye arenaer og endrete vilkår

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 264
ISBN: 9788205316065 Vekt: 477 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr