Histologi : en oversikt

Histologi

  • 450,00 kr


Histologi : en oversikt. Denna bok innehåller en grundläggande genomgång av ämnet histologi. Den är tänkt att kunna användas som en histologisk atlas och innehåller ett rikt bildmaterial. Texten är kortfattad och läsvänlig och omfattar kroppens samtliga organsystem och deras histologi. Varje kapitel börjar med en kort beskrivning av basal fysiologi och anatomi, som har till syfte att underlätta inlärningen och förståelsen av histologin. Merparten av kapitlen består av en redogörelse av histologin med tillhörande bilder och bildtexter. Kapitlen avslutas ofta med en kort beskrivning av ett relevant kliniskt tillstånd.Syftet med boken är att den ska utgöra ett komplement till praktiska övningar i mikroskopering och till den teoretiska undervisningen i ämnet. Den ska fungera som en tydlig och lättanvänd introduktion till histologin och kunna användas som en referensbok under de fortsatta studierna.Till Histologi – en översikt hör också ett stort webbmaterial. Detta omfattar boken i e-boksformat med möjlighet att titta närmare på detaljer i bilderna som här återges i mycket högupplöst form. Förutom e-boken finns också en stor mängd andra histologiska bilder med tillhörande övningsfrågor. Åtkomst till webbmaterialet fås via en kod på omslagets insida.Histologi – en översikt riktar sig till de studenter inom medicin, biologi, odontologi och biomedicin som läser histologi under sin teoretiska grundutbildning.

Forfattere: Jens Wagner, Denis Nastic Utgave: 1 utg.
Språk: Svensk Sidetall: 303
ISBN: 9789144054643 Vekt: 783 g
Forlag: STUDENTLITTERATUR Innbinding:
Utgitt: 2013 Veil. pris: 0 kr