Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere

Historiedidaktikk

  • 350,00 kr


Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere. «En skattkiste for alle som vil arbeide med faget historie i skolen.» Obligatorisk lesning for alle lærerstudenter både i grunnskolelærerutdanningen og i praktisk pedagogisk utdanning.Boken er bygd opp i tre deler: Del 1 gir innsyn i ny historiedidaktisk forskning om hvordan elever forstår og opplever fortiden, og hvordan historie som skolefag har utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Nytt fokus i 4. utgave av boken er historiske nøkkelbegreper som avgjørende for historisk forståelse og argumentasjon.Del 2 er bokens metodedel: Her tar forfatteren for seg didaktikkens teorigrunnlag. På en ryddig og engasjerende måte presenteres og diskuteres læringsstrategier og læringsstiler, kildegransking og kreativ skriving, fortelling, simulering og rollespill, digital læring i historie, og bilder og film som kildemateriale. Et eget kapittel er viet den viktige elevvurderingen.Bokens siste del rommer et stort utvalg av historisk materiale av tekstlig og visuell art med konkret og detaljert veiledning for undervisningsopplegg."Historiedidaktikk" er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen og i praktisk pedagogisk utdanning, og vil også være både nyttig og interessant lesning for historielærere.«En skattkiste for alle som vil arbeide med faget historie i skolen.» FINN HOLDEN i Utdanning«... bør være obligatorisk lesning for alle som utdanner seg til å undervise i historie, og befinne seg på arbeidspulten til enhver historielærer.» ALF SJULS HANSEN i Levende historie«Med denne boka har Erik Lund gitt historielærere og studenter en teoretisk og metodisk skattkiste. ¿ Boka vil kunne bli en viktig veileder til en mer meningsfull historieopplæring i grunn- og videregående skole.» PER MEHUS i HIFO-nytt«Norske Erik Lund regnes af mange for den vigtigste historiedidaktiker i Norden.» ARNE MØLGAARD i Historie ; Samfundsfag

Forfattere: Erik Lund Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 380
ISBN: 9788215019123 Vekt: 686 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 0 kr