Hjerne og atferd: utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiolog…

Hjerne og atferd

  • 500,00 kr
  • Spar 339 kr


Hjerne og atferd: utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiolog…. I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. I denne boken får leseren innsikt i hva en i dag vet om sentralnervesystemets oppbygning og funksjon. Her presenteres undersøkelsesmetoder som leger, psykologer og pedagoger kan benytte for å diagnostisere og beskrive de funksjonelle aspektene av nevrobiologiske forstyrrelser hos barn og unge. Boken har kapitler om grunnleggende kunnskapsområder som anatomi, genetikk og nevropsykologi, og mer spesifikke kapitler om blant annet dysleksi, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, tics og Tourette syndrom, oppmerksomhetsproblemer, epilepsi, cerebral parese, autisme, hodeskader og mental retardasjon. Boken henvender seg til to grupper. Den ene er studenter i psykologisk, pedagogisk, medisinsk og annen helsefaglig utdanning. Den andre er fagfolk i barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, PPT, kompetansesentra, barnevern, barnehager, skoler og andre 1. linjetjenester.

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 659
ISBN: 9788205304345 Vekt: 1208 g
Forlag: Gyldendal akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 839 kr