Hva er et menneske?; en innføring i filosofiske spørsmål om menneskets nat…

Hva er et menneske?

  • 230,00 kr


Hva er et menneske?; en innføring i filosofiske spørsmål om menneskets nat…. Hva er et menneske? er en lærebok knyttet til det ene av de to kursene som nå utgjør examen philosophicum. Boken er særskilt skrevet for studenter som skal studere psykologi, men dekker også problemstillinger som uansett er sentrale, slik som erkjennelsesteori og moralfilosofi. Forfatterne har lagt vekt på problemer som angår menneskets særstatus i forhold til andre levende vesener. Det gjør at spørsmål som hva bevissthet og tenkning er, forholdet mellom kropp og bevissthet, og i hvilken forstand mennesket har en fri vilje, får noe mer plass enn det som er vanlig i en ex.phil.-lærebok i filosofi. Hva er et menneske? skiller seg også fra tradisjonelle lærebøker i denne sjangeren ved at den ikke bare er en kronologisk fremstilling av de store tenkerne. Forfatterne organiserer stoffet ut fra grunnleggende problemstillinger som ulike filosofer har reagert forskjellig på. Erik Brown er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Her har han i mange år undervist på både fagstudiet og ex.phil. I tillegg til fagfilosofiske arbeider, som også er publisert internasjonalt, har han utgitt læreboken Vitenskapsfilosofi for examen philosophicum. Anne Granberg er universitetslektor ved Universitetet i Bergen og har i flere år undervist på ex.phil. Granberg har magistergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og er nå i ferd med å avslutte sin doktorgradsavhandling om eksistensfilosofen Martin Heidegger.

Forfattere: Anne Granberg, Erik Brown Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 345
ISBN: 9788245001143 Vekt: 623 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr