Hvordan organisasjoner fungerer

Hvordan organisasjoner fungerer

  • 250,00 kr


Hvordan organisasjoner fungerer. Boken gir en grundig innføring i de mest sentrale tema og perspektiver innen organisasjonsteorien. Teksten er rik på eksempler, og den vil stimulere leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori. Det er også lagt vekt på å holde et kritisk perspektiv ved å drøfte hva slags empirisk støtte ulike teorier har, og hva som kjennetegner den faglige debatten omkring ulike teorier. Boken vil også, gjennom sine rike henvisninger til litteraturen, fungere godt som en innfallsport til fordypning innenfor fagområdet. Gjennom de to foregående utgavene er boken blitt den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia. I denne tredje reviderte utgaven er det faglige innholdet betydelig oppdatert, samtidig som bokens anerkjente perspektiv er beholdt, og den pedagogiske fremstillingen er blitt enda bedre. Den faglige fremstillingen tar utgangspunkt i en helhetlig modell som gir en samlende oversikt over hvilke tema som behandles, og hvor de behandles. Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos., førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø. Han har gjennomført flere store empiriske undersøkelser, og publisert både bøker og artikler om organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode. Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og resten av Norden. Jan Thorsvik er dr.philos. og professor ved Høgskolen i Agder. Han er også professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har publisert bøker og artikler om organisasjon og ledelse, planlegging, offentlig politikk og administrasjon. Han har i mange år vært fast gjesteforeleser ved universiteter og høyskoler, og er etterspurt som foredragsholder i de nordiske land. "... jeg vil mene, at vi er tæt på idealet af en lærebog, hvis man kan tale om det. Denne bog vil være en alvorlig konkurrent til alle de bøger indenfor dette område, der bruges i Danmark - også de amerikanske bøger." Professor Steen Hildebrandt ved Institut for Organisation og Ledelse...

Forfattere: Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 500
ISBN: 9788245005172 Vekt: 902 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr