Hvordan organisasjoner fungerer: innføring i organisasjon og ledelse

Hvordan organisasjoner fungerer

  • 250,00 kr


Hvordan organisasjoner fungerer: innføring i organisasjon og ledelse. Den første utgaven av denne boken er blitt en av de mest brukte lærebøker i organisasjonsteori i Skandinavia. Boken gir en grundig innføring i de mest sentrale tema og perspektiver innen organisasjonsteorien. Teksten er rik på eksempler, og det legges vekt på å stimulere leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori. Denne nye utgaven av boken bygger videre på den første utgavens anerkjente faglige og pedagogiske grep. Boken er oppdatert med nyere forskning og teori. Forfatterne går særlig i dybden på spørsmål om hva utviklingen innen informasjonsteknologi og den økende internasjonalisering betyr for læring, innovasjon og omstilling i organisasjoner. Ny utgave av boken foreligger 1. juli. Dag Ingvar Jacobsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Han har gjennomført flere store empiriske undersøkelser, og publisert både bøker og artikler om organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode. Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og resten av Norden. Jan Thorsvik er dr.philos. og professor ved Høgskolen i Agder, og professor II ved NTNU. Han har publisert flere bøker og artikler om offentlig administrasjon og politikk og om organisasjonsteoretiske emner. Han er mye brukt som foredragsholder i de nordiske land. Boken er oversatt til dansk og utgitt på Hans Reitzels Forlag og får strålende kritikker i Danmark, her fra avisen Børsen: "...og jeg vil mene, at vi er tæt på idealet af en lærebog, hvis man kan tale om det. Denne bog vil være en alvorlig konkurrent til alle de bøger indenfor dette område, der bruges i Danmark - også de amerikanske bøger." Steen Hildebrandt, professor ved Institut for Organisation og Ledelse ved Handelshøjskolen i Århus, i Børsen 06.09.2002

Forfattere: Jan Thorsvik, Dag Ingvar Jacobsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 446
ISBN: 9788276747638 Vekt: 970 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding:
Utgitt: 2002 Veil. pris: 0 kr