Illustrert farmakologi

Illustrert farmakologi

  • 200,00 kr


Illustrert farmakologi. Boken omtaler generell og basal farmakologi. Del 1: Innledende farmakologi omtaler utvikling av legemidler, regelverket for håndtering av legemidler, styring av farmakoterapien og årsaker til feilbruk av legemidler. Del 2: Basal farmakologi gir en beskrivelse av farmakodynamikk og farmakokinetikk - grunnleggende for forståelsen av klinisk farmakologi. I tillegg omtales legemiddelformer og administrasjonsveier, individuell variasjon i legemiddelrespons, dosering av legemidler, interaksjoner mellom legemidler og bivirkninger. Del 3: Spesiell farmakologi omtaler legemiddelbruk under graviditet og amming, hos barn og hos eldre. I denne delen er det også omtale av rusmidler og forgiftninger. Del 4: Appendiks utdyper noen emner innen farmakokinetikk, rusmiddelbruk under graviditet og rusmiddelanalyser. I denne delen omtales også nomenklatur av legemidler og bruk av Felleskatalog og Norsk legemiddelhåndbok. I den reviderte utgaven av bind 1 er omtalen av farmakokinetikk, legemiddelformer og dosering av legemidler noe omorganisert og omskrevet. Statistiske opplysninger er oppdatert Terje Simonsen er overlege ved Klinisk farmakologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge og amanuensis ved Farmakologisk avdeling, Universitetet i Tromsø. Jarle Aarbakke er tidligere overlege ved Klinisk farmakologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge og professor i farmakologi ved Farmakologisk avdeling, Universitetet i Tromsø. Han er nå rektor ved Universitetet i Tromsø. Roy Lysaa er sivilingeniør og dr.scient. i farmakologi og amanuensis ved Farmakologisk avdeling, Universitetet i Tromsø. Han har illustrert boken. Kjersti Sortland

Forfattere: Terje Simonsen, Roy Lysaa, Jarle Aarbakke Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 197
ISBN: 9788276749489 Vekt: 356 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr