Innføring i barnerett for barnevernspedagoger

Innføring i barnerett for barnevernspedagoger

  • 300,00 kr
  • Spar 349 kr


Innføring i barnerett for barnevernspedagoger. Boken har et bredt faglig perspektiv ut fra det syn at et sentralt siktemål for barnevernsarbeiderens arbeid er å sikre at det ordinære oppvekstsystemet funger som det skal, også for barn i en vanskelig livssituasjon. Boken er særlig rettet mot barnevernspedagoger. Barnevernspedagoger forvalter viktige ansvarsområder i det offentlige tilbudet til utsatte barn og unge. De har stor rettslig og faktisk myndighet i saker som gjelder barn. Kjennskap til regelverket for sentrale arbeidsfelt, til barns og unges rettigheter i sin alminnelighet, til rettsforholdet mellom barn og foreldre, og til de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet loven gir til å finne gode løsninger for barn som trenger hjelp.

Forfattere: Ragnhild Collin-Hansen Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 419
ISBN: 9788215021607 Vekt: 798 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2013 Veil. pris: 649 kr