Innføring i etikk

Innføring i etikk

Universitetsforlaget

  • 250 kr


Innføring i etikk. Denne boken er en historisk og systematisk innføring i etikk. Den er særlig skrevet med tanke på førstesemesterstudiet, men kan leses av alle som er interessert i en grundig oversikt over etisk tenkning.#11;I historisk del fremstiller forfatterne den etiske og politiske idéhistorie fra gresk oldtid og helt frem til i dag. Med utgangspunkt i dyder og idealer i antikken, slik de ble utformet i den greske bystaten, trekkes linjene frem mot de siste tiårs politiske liberalisme med vekt på kulturelt mangfold og minoritetsproblemer.#11;I systematisk del er de to viktigste emnene etisk argumentasjon og normative etiske teorier. Hva er det som tillater oss å fremsette moralske dommer? Hva skal vi se etter for å avgjøre om en handling er moralsk rett?#11;Denne boken er en revidert utgave av læreboken Etikk - i historie og samtid, som kom i 1996.

Forfattere: Kjell Eyvind Johansen, Arne Johan Vetlesen Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 235
ISBN: 9788200129936 Vekt: 508 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 449 kr

Vi anbefaler også