Innføring i filosofi til exphil.

Innføring i filosofi til exphil.

Universitetsforlaget

  • 280 kr


Innføring i filosofi til exphil.. Ny utgave av pensumboka for Exphil-kursene SVEXPHIL 4 og SVEXPHIL 6 ved Universitetet i Stavanger. Denne tekstsamlingen gir en innføring i en del sentrale filosofiske problemer og posisjoner. Formålet er å bidra til etablering av et bevisst og selvstendig forhold til grunnleggende forutsetninger for akademisk virksomhet. Boken er spesialtilpasset Exphil-kursene SVEXPHIL 4 og SVEXPHIL 6 ved Universitetet i Stavanger, hvor den utgjør hele pensum. Boken faller tematisk i fire deler: - Del 1 behandler ulike spørsmål innen etikk, den systematiske undersøkelsen av våre oppfatninger om rett og galt. - Del 2 er viet politisk filosofi, studiet av grunnleggende politiske begreper som makt, frihet og rettferdighet. - Del 3 tar opp spørsmål innenfor kunnskapsteori og vitenskapsteori, altså spørsmål angående betingelsene og grensene for menneskelig kunnskap generelt og vitenskapelig kunnskap spesielt. - Del 4 omhandler spørsmål i forklaringsteori, nærmere bestemt spørsmål om hva som kjennetegner vitenskapelige forklaringer generelt og samfunnsvitenskapelige forklaringer spesielt. Tekstene er skrevet av forfattere med solid erfaring både som exphil-lærere og som lærebokforfattere: Jon Elster, Kjersti Fjørtoft, Nils Gilje, Harald Grimen, Kjell Eyvind Johansen, Trygve Lavik, Jørgen Pedersen, Lars Fr. H. Svendsen, Simo Säätelä og Arne Johan Vetlesen. Tarjei Mandt Larsen og Cato Wittusen står for tekstutvalget. De er begge førsteamanuenser i filosofi ved Universitetet i Stavanger og ansvarlige for SVEXPHIL 4 og SVEXPHIL 6.

Forfattere: Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 374
ISBN: 9788215024295 Vekt: 681 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 519 kr

Vi anbefaler også