Innføring i mikroøkonomi: for økonomisk-administrative studier

Innføring i mikroøkonomi

  • 250,00 kr


Innføring i mikroøkonomi: for økonomisk-administrative studier. Hver dag tas det en rekke beslutninger av de minste aktørene i det økonomiske systemet, nemlig konsumentene og produsentene. Flere av disse beslutningene er økonomisk motivert, og påvirker klimaet i verden. For å kunne forklare og senere påvirke disse beslutningene, må vi først forstå hvordan den økonomiske aktiviteten er organisert. Innføring i mikroøkonomi gir en grundig innføring i både den økonomiske atferden til konsumenten og produsenten samt i ulike markedsøkonomiske system. I boka er det først og fremst de samfunnsøkonomiske aspektene som står i fokus. Boka er tilpasset innføringskurset i mikroøkonomi ved landets høgskoler og universiteter og følger nasjonalt råd for høyere utdanning (NRØA) sin anbefalte plan for hvilke tema som skal behandles i faget. Det er også funnet plass til tema som usikkerhet, asymmetrisk informasjon og spillteori.

Forfattere: Viggo Andreassen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 347
ISBN: 9788202286064 Vekt: 626 g
Forlag: Cappelen Damm akademisk Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 0 kr